pic

Usługi geodezyjne

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu oferujemy naszym Klientom usługi geodezyjne na najwyższym poziomie. Każdorazowo pierwszym etapem podczas ich realizacji jest sporządzenie odpowiedniej mapy w skali 1:500, która następnie stanowi niezbędny dokument dla osoby uprawnionej do wykonania adaptacji budynku na działce, a także stworzenia projektu przyłączy wszystkich niezbędnych mediów do działki.

Wykonujemy profesjonalne mapy geodezyjne, które stanowią pierwszy niezbędny dokument dla każdego inwestora. Pozwala on bowiem wykonać przez projektanta, architekta lub kierownika budowy adaptacji na danej działce wybranego, wymarzonego domu. Umożliwia również uzyskanie warunków przyłączeniowych od operatorów sieci. Niezbędne do podobnych celów mapy wykonujemy na terenie Poznania oraz jego okolic.

Mapy geodezyjne w technologii tradycyjnej i cyfrowej

Wykonujemy profesjonalne mapy geodezyjne, które stanowią pierwszy niezbędny dokument dla każdego inwestora. Pozwala on wykonać adaptację na danej działce wybranego domu.

Tyczenie budynków

Tyczenie polega na wyznaczeniu na działce miejsca posadowienia budynku w stosunku do granic działki wraz z przeniesieniem na profile poprzeczne głównych osi konstrukcyjnych lub zewnętrznych krawędzi ścian.

Podział nieruchomości

W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza to zespół czynności technicznych w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych.

Odszukiwanie granic

Odszukiwanie granic wiąże się z rozstrzyganiem niejasności i sporów między sąsiadami. Zawsze staramy się doprowadzać do ugody i jako specjaliści proponujemy najlepsze rozwiązania.

Pomoc w zawiłościach procesu inwestycyjnego

Krok po kroku przeprowadzamy Państwa od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do odbioru końcowego inwestycji. Mogą być Państwo spokojni.

Współpracujemy?

Skontaktuj się